Thread subject: Diptera.info :: Anthomyiidae, Emmesomyia, male

Posted by Nikita Vikhrev on 26-03-2020 11:41
#3

I think it is Anthomyiid: male of Emmesomyia