Thread subject: Diptera.info :: Stratiomyidae - Oxycera? --> Oxycera cf. pardalina

Posted by Paul Beuk on 13-07-2017 09:24
#2

Probably Oxycera pardalina